اعلانات سایت

Picture of Admin haghani
تذکرات
by Admin haghani - Saturday, 18 Farvardin 1397, 3:05 PM
 

نکات مهم :

  • پاسخ به هم اندیشی ها و پرسمان های پایان هر فصل ضروری می باشد و در پایان دوره آموزشی پاسخ های فراگیران توسط کارشناسان آموزش مورد بررسی قرار میگیرد.
  • به جهت ثبت نهایی و ارسال پاسخ هم اندیشی های پایان هر فصل لطفا پس از وارد نمودن پاسخ خود حتما بر روی گزینه "ثبت همه پاسخ ها و اتمام ...
Read the rest of this topic
(133 words)